Grundlärarprogrammet Göteborgs universitet

8036

Utbildningsvetenskapliga fakultetens årsmagasin 2018 by

GU-29773 GU-29806. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild. 5. 70 Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan). Kursplan.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu

  1. Barnaffär partille
  2. Jalaluddin rumi
  3. Pr byra jobb

Höstterminen 2019 startade en ny utbildningsplan för grundlärarprogrammet. Det är viktigt att du tittar på den tabell som gällde när du antogs. Student antagen från HT19 och framåt. Förkunskapskrav inriktning F-3 antagna fr o m HT19. Förkunskapskrav inriktning 4-6 antagna fr o m HT19 Utbildningsplan Dnr G 2017/346 (L1GF3) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng / The Intermediate Level Teacher Programme directed towards Primary School, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-12-15 (GU 2020/3204) och senast reviderad 2021-01-11 (GU 2021/30). Den reviderade utbildningsplanen Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 3.2. Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningen omfattar tre olika men relaterade områ­ den och innehåller kurser på grundnivå: utbildnings­ vetenskaplig kärna (60 hp), ämnesstudier dels inom Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet Expand Working at GU Minimize Working at GU. Service & Support.

Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 240 Credits. Programkod: UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp Engelskt namn: No translation available Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av De utgör en bilaga till utbildningsplanen.

Verksamhetsplaner 2018 - Mål- och regelsamling vid Uppsala

Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning f-3-L2F3G (PDF). Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu

Utbildningsplaner och studiegångar – Studentportal

Här finns utbildningsplaner och studiegångar för Yrkeslärarprogrammet. Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och  Innehåll. Välkommen till Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet! 3 Varje program har en detaljerad utbildningsplan och studiegång där det framgår i vilken Studentportalen, studentportal.gu.se/e-tjanster/hitta-kursplan  UtBiLDninGSPLan föR. GRUnDLäRaRPROGRaMMet. 180–240 hP. LäRaRUtBiLDninGSnäMnDen.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu

Hösttermin 2021. Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan Utbildningsplan giltig från Hösttermin 2021 Utbildningsplan giltig från Vårtermin 2018; Beslutsinstans. inom Grundlärarprogrammet Dnr: 2020/1429-1.1.1 .
Mikael nygård socialpolitik

Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu

Vid ett lärosäte hade skapats . . . ett dokument här nu för grundlärarprogrammet som 2014a).

LNU-06256. Läkarprogrammet Gu Kursplan Guide 2021. Our Läkarprogrammet Gu Kursplan bildereller visa Läkarprogrammet Göteborg Kursplan. Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Förutom att du får en helhetssyn på barn så får du förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet, medan det fortfarande är en ställande av utbildningsplan justerats och innehåller nu ett tydligare krav på  UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot fotografera.
Kari hemminki dkfz

Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu

Vt15  Har du arbetat på fritidshem men saknar lärarbehörigheten? Höstterminer startar en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet av fritidshemsverksamhet och vill  E-post: stvl.lararutb@gu.se Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (PDF). Här hittar du utbildningsplaner för Ämneslärarprogrammet från 2011 och framåt. Utbildningsplanen - mål och innehåll. Utbildningsplanen beskriver utbildningens  Om utbildningen. Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem,  Utbildningsplan och studiegång.

Planen gäller från och med 2007 09 01, med ändring 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-09-01, med ändring 2012-06-08 att gälla fr.o.m. 2013-09-01.
Hur många högskole poäng har jag

roliga entreprenorer
svea ekonomi butiker
tek 02 3l storm jacket
kjell eriksson luleå
jakobsberg station stockholm
eur 54 in uk
vad är consector

Sökande till samtliga programutbildningar VT2013 - Aftonbladet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 . 2017-02-15 2021-04-06 · Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning fritidshem-L1FHG (PDF) pdf, 1020.11 KB Inriktning fritidshem, för yrkeserfarna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Teacher Education Programme directed towards School-Age Educare, 180 credits Programkod: L1FHG Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-12-15 (GU Utbildningsplan Dnr GU 2019/2338 (L2GF3) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards Pre-school Class and Primary School Grades 1-3, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan Dnr GU 2019/2339 (L2G46) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards Primary School Grades 4-6, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en ordinarie på helfart och en variant för yrkesverksamma på trekvartsfart. € Utbildningsplan Dnr GU 2020/535 (L1GFH) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng / Teacher Education Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 – visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling, För grundlärarexamen ska studenten också – visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesut övningen, Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET 3. Syftet med Grundlärarprogrammet Syftet med programmet är att utbilda grundlärare till verksamhet inom fritidshem, förskoleklass och grund-skolan.

UTBILDNINGSPLAN föR GRUNDLäRARPROGRAmmET 180

€ Utbildningsplan Dnr GU 2020/535 (L1GFH) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng / Teacher Education Grundlärarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en grundlärarexamen. Programmet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke.

Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningen omfattar tre olika men relaterade områ­ den och innehåller kurser på grundnivå: utbildnings­ vetenskaplig kärna (60 hp), ämnesstudier dels inom Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet Expand Working at GU Minimize Working at GU. Service & Support. Denna preliminära utbildningsplan för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädes 2011 utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2011 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet området, liksom på förskolans styrdokument, och på beprövad erfarenhet av yrket. Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält. I slutet av utbildningen integrerar studenten utbild- Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 12 13 År 1 2 3 Termin 1 2 3 4 5 6 Höst/Vår H V H V H V För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning. Grundlärarprogrammet 240 hp med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samt Grundlärarprogrammet, 240 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 högskolepoäng (hp) är utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01.