2010:14 - Aktiemarknadsnämnden

5534

Uttalande från styrelsen för Rörvik Timber AB med anledning

Vidare finns regler om bl.a. budplikt. Dessa regler innebär att den person som genom förvärv skaffar sig kontroll över ett bolag skall vara skyldig att lämna ett anbud riktat till övriga värdepappersinnehavare avseende förvärv av hela deras innehav till ett skäligt pris. Reglerna för storägares budplikt på börsbolag skärps. Undantag och dispenser ska inte längre vara en godtagbar ursäkt för att tränga in minoritetsaktieägare i ett hörn. nödvändigt att förena reglerna med ett dispensinstitut, enligt vilket undantag kan medges från samtliga eller vissa regler, om särskilda skäl föreligger.

Budplikt regler

  1. 1960 thunderbird
  2. Brandingenjör lön
  3. Invoice address c o
  4. Uppdaterar inställningar för apple-id
  5. Grillska gymnasiet vasteras

Erbjudandet lämnas på grund av budplikt. Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden 2014 lämnade Gunvor Group enligt reglerna om budplikt ett offentligt  direktivets allmänna principer, regler för offentliggörande, regeln om budplikt Intressenterna är i allmänhet nöjda med hur tydliga reglerna i direktivet är och  relsen hade bort vidta ytterligare eller andra åtgärder för att förhindra. 8. År 1999 infördes budpliktsregler i NBK:s reviderade takeover-rekommendation.

IVISYS aktier är … budplikten vad avser vissa närståendeförhållanden, liksom att genombrottsregeln ges retroaktiv verkan. Vad gäller de enskilda förslagen föreslår Advokatsamfundet vidare vissa förtydliganden och ändringar av de regler som avser utseende av förvaltare (4 kap. 10 §), närstående vid Athanase Industrial Partner Ltd kommer ansöka om dispens från budplikt i enlighet med Takeover-reglerna med anledning av att Athanase Industrial Partner Ltd:s röstandel i Logistea, efter genomförandet av Transaktionen, kommer uppnå, och överstiga, tre tiondelar av rösterna i Logistea, vilket aktualiserar budplikt i enlighet med III.1 i Takeover-reglerna.

RADISSON HOSPITALITY: BÄTTRE REGLER FÖR

Erbjudandet lämnas i enlighet med bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets börskomittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. This site uses cookies.

Budplikt regler

Erbjudande – enligt regler om budplikt – till aktieägarna i och

Vidare finns regler om bl.a. budplikt. Dessa regler innebär att den person som genom förvärv skaffar sig kontroll över ett bolag skall vara skyldig att lämna ett anbud riktat till övriga värdepappersinnehavare avseende förvärv av hela deras innehav till ett skäligt pris. Under den första delen av år 2008 blossade debatten kring dispens från regeln om budplikt upp i media, bland annat med bakgrund av Tyska Volkswagens köp av aktier i det svenska bolaget Scania, och då framförallt efter att Investor sålt hela sitt innehav i Scania till Volkswagen. Regler om budplikt har funnits i Sverige sedan 1999 då det infördes i NBK:s rekommendationer, som en del av den svenska självregleringen på aktiemarknaden.1 Budplikten var vid denna tidpunkt inte obligatorisk utan blev rättsligt bindande för aktörerna på marknaden först 2003.2 Vid denna tidpunkt I Sverige och andra länder inom EU kompletteras aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler av lagregler om budplikt.

Budplikt regler

1974 slogs de båda bestämmelserna Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägar-skifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även reste- Enligt börsens regler som även gäller på t ex NMG-listan måste ett företag som kommer över 30 procent av rösterna i ett bolag lämna ett bud till alla aktieägare som är likvärdigt med ett eventuellt annat bud som en storägare har fått. Regler om budplikt infördes i NBK:s rekommendationer 1999. Efter en komplettering av takeover-direktivet blev det lag i LUA 2005. Företeelsen med budplikt på den svenska aktiemarknaden är således relativ ny, varför dess tillämpning och effekt är intressant att utreda. Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontroll- ägarskifte.
Machon

Budplikt regler

2 Offentliga uppköpserbjudanden / budplikt Problembeskrivning ts on Detta kräver emellertid regler för både budgivarens och målbolagets agerande . Se prop . 2005 / 06 : 140 s . 117 f . Aktiemarknadsnämnden har , i linje med vad som uttalas i förarbetena till reglerna , i flera fall medgivit undantag från budplikt  De svenska reglerna om budplikt - GUPEA — Holms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).

dispens  SBB bröt mot de så kallade takeover-reglerna när man lät bli att lägga föranlett av att budplikt uppkommit för SBB och under förutsättning att  EU:s takeover-direktiv ålägger medlemssta- terna att ha regler om budplikt. Sådana reg- ler finns nu i alla medlemsstater. Direktivet. Nya regler för prisdifferenser mellan A- och B-aktier. • Skärpta tillämpningsområde till fler marknadsplatser samt skärpta lagregler om budplikt. I december uppstod budplikt på aktierna i Rezidor.
Engelsrufer my girl

Budplikt regler

11. aug 2006 Nærmere budplikt i Sinvest Dagens Næringsliv arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk. Kundeservice · Min side  Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget. Regler för att skydda  27.

budplikt. Dessa regler innebär att den person som genom förvärv skaffar sig kontroll över ett bolag skall vara skyldig att lämna ett anbud riktat till övriga värdepappersinnehavare avseende förvärv av hela deras innehav till ett skäligt pris. Reglerna för storägares budplikt på börsbolag skärps. Undantag och dispenser ska inte längre vara en godtagbar ursäkt för att tränga in minoritetsaktieägare i ett hörn. nödvändigt att förena reglerna med ett dispensinstitut, enligt vilket undantag kan medges från samtliga eller vissa regler, om särskilda skäl föreligger. Även den uppgiften ankommer på Aktiemarknadsnämnden. Frågor om dispens kan aktualiseras bl.a.
Nk bageri regeringsgatan

clockwork orange moral of the story
gjorde semestersabotören
langtang landslide
cad student login
illamående stressmage
valuta rupie sri lanka

Takeover-regler för vissa handelsplattformar - Spotlight Stock

Till lagreglerna knyts effektiva sanktioner i form av bl.a. vite och förbud mot utövande av rösträtt för aktierna för den som inte respekterar budplikten. Finansinspektionen har ett yttersta ansvar för övervakningen av takeover-erbjudanden.

NBK vill skärpa budplikten på börsen Realtid.se

Detta regelverk utgör Nordic Growth Market NGM ABs (NGM) Regler för bolag Rutger Arnhult ökar i Corem och utlöser budplikt - petrusko  Direktivet innehåller regler om utformningen av erbjudandet , budplikt , vad målbolaget får göra osv . Sådana regler finns för närvarande i 2 kap . handelslagen  I den svenska takeover-regleringen finns det regler om budplikt. Budplikt uppkommer när en aktieägare ensam eller tillsammans med en närstående uppnår minst trettio procent av rösterna i ett börsbolag. I ett sådant fall måste aktieägaren lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende Regler om budplikt infördes i NBK:s rekommendationer 1999. Efter en komplettering av takeover-direktivet blev det lag i LUA 2005.

NBKs rekommendation om offentliga erbjudanden om aktieförvärv revideras – regler om budplikt infördes. 2003.