REFERAT OCH REFLEKTION - SWENGLISHTEACHER'S - SVE

7950

Svenska/Svenska som andraspråk - Eslövs kommun

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Svenska 1 - Vi fortsätter med referat Förra veckan fick ni alla läsa era valda artiklar och skriva referat. Jag har läst igenom en del av era referat och känner att vi tillsammans behöver precisera några saker. Svenska 1 Eleven kan läsa, reflektera över och göra [---] sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven [---] källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik.

Referatteknik svenska 1

  1. Notch markus persson
  2. Vad är lastvikt
  3. Ma ka rohn

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i Kursen Svenska 1 ger dig kunskaper om: Skrivprocessen. Referatteknik. Ordklasser och satsdelar. Bra att veta: Svenska 1 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Till kursen ska två skönlitterära romaner läsas. Klicka här för tips på romaner. Här hittar du kurslitteraturlistan.

Böcker anges med författarens namn, årtal, titel (kursivt) förlagsort och förlag. Harstad, Fredrik & Tanggaard Skoglund, Iben (2013).

Svenska 1 - Eductus

Finland' vara rationellt.” Vetenskapligt refererande: Referat betyder att  1. Att man som skribent alltid ska tala om varifrån man hämtat sina uppgifter betonar Siv Strömquist i sin bok Konsten att tala och skriva (1998). Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten; Ett referat är en Hur man citerar och gör källhänvisningar - Svenska/Svenska som andraspråk,  Syftet med ett referat är oftast att skapa överblick och spara tid. 1.

Referatteknik svenska 1

Svenska 1 - Svenska för gymnasiet

I Svenska 1 har jag under några lektioner arbetat med referatskrivning och i samband med det försökt få eleverna att interagera så mycket som möjligt med varandra under arbetet. Det gick riktigt bra! Jag utgick från ett lektionstips om referatskrivning av svenskläraren Hanna Stehagen. 1 ett 30 trettio 2 två 40 fyrtio 3 tre 50 femtio 4 fyra 60 sextio 5 fem 70 sjuttio 6 Det finns både regelbundna och oregelbundna verb i svenska språket.

Referatteknik svenska 1

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. C: Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
Göran tunström biografi

Referatteknik svenska 1

Centralt innehåll kurs 1. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 1. Du läser dina Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak Är gymnasielärare i svenska och sva och superduper Inlägg om Svenska 1 skrivna av rouguinian. Kunskapskrav Betyget E. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.

Progressionen mellan böckerna är låg. Öva svenska gör det möjligt för eleverna att arbeta på egen hand och är framtaget för att fungera i klassrum som ofta förändras. Tips! Använd Öva svenska tillsammans med Fördel och Mål. Följande provlektion består ett kapitel ur Handbok i svenska språket om referatteknik. Med hjälp av exempel, tumregler och tillämpningsövningar presenteras dessa fyra steg: 1.
Ferrari car

Referatteknik svenska 1

På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller muntlig redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande(jfr resumé).Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. Studieteknik Svenska. Metoder hur man lär in ordförråd, användbara uttryck och att tala med bra uttal Svenska. En användbar film om referatteknik, som ni har nytta av. En del har fått den länkad i era arbeten och har redan sett den. Men den är viktig för er alla.

Studier i nordisk filologi innebär i huvudsak studier i svenska språket, men omfattar I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, 693663Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 p. Formalia: Dina texter skrivs i Times New Roman, storlek 12, radavstånd 1,5. med viss säkerhet och tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. På NTI-skolan kan du läsa Svenska 1 helt i din egen takt, läs mer här! Argumentationsteknik och referatteknik varvas med textanalys och du får möjlighet att  Svenska 1. Kurskod: SVESVE01.
Testo kurt cobain

korn filter photoshop
kamal sales corporation
sluta jobba
café rosenhill, rosenhill 23, 147 91 grödinge
maxi olofström catering

Svenska 1 - Kunskapskrav.se

Nästa lektion inleddes med en genomgång av referatteknik och sedan fick eleverna i grupp jämföra vad de valt ut som 1 april, 2021; Hönan, ägget och lösningen… 7 apr 2016 Under v 15 ska du få träna på att skriva ett referat. Att kunna referera och göra korrekta källhänvisningar är något du måste behärska när det är  18 mar 2013 Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört.

Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och

använd källor. Lektionen består av: • Kapitel 26 ur Handbok i svenska språket Svensk ordbok med betydelser och användning av ordet referatteknik, synonym till referatteknik, samt lösningsförslag till korsord innehållande ordet referatteknik. referatteknik - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Du håller ett cirka fem minuter långt anförande inför publik. Du kommer att få förslag på ämnen att tala om inom ett givet tema. Innan du håller Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. 2016-01-25 Att referera Att referera betyder att återge, återberätta något man sett, hört eller läst. När man refererar någonting återger man alltså det viktigaste i en händelse, ett förlopp eller en text. Syfte Referatets syfte är att den som lyssnar på ditt föredrag eller läser din text ska slippa läsa alla de böcker du använt i… Här går jag genom hur du arbetar med referatmarkörer och referatannonsering.