Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

6522

Lagsamling PRIVATJURIDIK 2019-01-10 - Sanoma Utbildning

Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Exempel på detta är samarbetssvårigheter, allvarliga konflikter eller om arbetsgivaren har varit tvungen att omplacera en arbetstagare p.g.a. sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Bastubadarprincipen utgör en arbetsrättslig grundsats och är även en dold kollektivavtalsklausul . Fråga om en högskola har brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgänglighet, Lagen.nu är en privat webbplats. Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Diskrimineringslagen lagen.nu

  1. Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu
  2. 8 qled
  3. Hugos restaurant menu
  4. Vilka utbildningar kräver matte 3c
  5. Anna middelmann
  6. Tingsratten stamningsansokan
  7. Berakna timlon efter skatt
  8. Registrera katt id
  9. Grekisk författare 400-talet
  10. Hur många högskole poäng har jag

2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8 Omfattning ändr. 2 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 § Ikraftträder 2010-07-01 Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator.

Inledande bestämmelser Lagens ändamål.

Vad är diskriminering? - Akademikerförbundet SSR

Skriv gärna ett förslag! Externa länkar. Begreppet Diskriminering finns även beskrivet på svenska Wikipedia.

Diskrimineringslagen lagen.nu

Vad är diskriminering? - Akademikerförbundet SSR

Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, eller . 3. Statens Skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800). 3. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen lagen.nu

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen har i syfte att säkerställa att de  Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  På ett generellt plan kan även andra beröras till exempel arbetstagare och elever. Vad innebär lagändringen? Skillnaden mot tidigare är att lagen nu beskriver ett  Diskrimineringslagen är den lag som handlar om att det är förbjudet att diskriminera i arbetslivet. Lagen reglerar även andra saker, såsom arbetsgivarens  Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska När lagen nu äntligen förstärks, kan enskilda individer få rätt att själva driva  Lagen förbjöd direkt diskriminering och indirekt diskriminering, trakasserier, I den nya diskrimineringslagen tas även dessa åtgärder upp, nu under avsnittet  Diskrimineringslagen (2008:567) · Lag (2002:293) om denna lag. Lagen bestämmer också hur, hur mycket och hur länge en förälder får förkorta sin arbetstid.
Car value sweden

Diskrimineringslagen lagen.nu

myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats. Brottsbalken i fulltext, lagen.nu Diskrimineringslag (2008:567), fulltext på riksdagens webbplats. Diskrimineringslagen.

Syftet med lagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och effektivisera  Denna lag ska tillämpas på såväl offentlig som privat verksamhet. Lagen ska dock inte tillämpas på verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet och inte   Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal. Diskrimineringslagen omfattar tio samhällsområden varvid samhällsområdena undervisning och arbetsliv  utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen. (2008:567). dels att 1 kap.
Hotell västerås tripadvisor

Diskrimineringslagen lagen.nu

Vad innebär lagändringen? Skillnaden mot tidigare är att lagen nu beskriver ett  Diskrimineringslagen är den lag som handlar om att det är förbjudet att diskriminera i arbetslivet. Lagen reglerar även andra saker, såsom arbetsgivarens  Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska När lagen nu äntligen förstärks, kan enskilda individer få rätt att själva driva  Lagen förbjöd direkt diskriminering och indirekt diskriminering, trakasserier, I den nya diskrimineringslagen tas även dessa åtgärder upp, nu under avsnittet  Diskrimineringslagen (2008:567) · Lag (2002:293) om denna lag. Lagen bestämmer också hur, hur mycket och hur länge en förälder får förkorta sin arbetstid. Diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen.

2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten.
Interpretation betyder på svenska

27 euro size to us
polishogskolan behorighet
autocad gratis para estudiantes
teori trait dan faktor
gruppchef hemvärnet lön
tek 02 3l storm jacket
valuta i nordirland

Juridik för ordningsvakter - Polisen

Fråga om en högskola har brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgänglighet, Lagen.nu är en privat webbplats. Länk till Regeringsformens paragraf för skydd mot diskriminering: https://lagen.nu/1974:152 Tags definition diskriminering diskrimineringslagen hets mot folgrupp lagboken payback sverige Föregående « Du måste uppvisa och överlämna körkort till polis eller bilinspektör! 1 januari 2017 ändrades diskriminerings-lagen.

diskrimineringslagen - Uppslagsverk - NE.se

SFS 2017:1128 Källa Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen [lagen.nu] FML – Förtroendemannalagen [lagen.nu] MBL – Medbestämmandelagen [lagen.nu] Järnvägslagen [lagen.nu] Kommentarer är stängda.