c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

7163

FORTS. Not 11 SKATTER FORTS. Not 8 UPPGIFTER OM

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Du kan selv regne ud, om du skal betale eller have penge tilbage i skat for 2020. Det kræver dog, at du har et godt overblik over din økonomi, da du selv skal finde og taste de relevante beløb. Hvis din beregning viser, at du skal betale restskat, kan du indbetale beløbet inden 1. januar 2021 uden at skulle betale renter. Effektivare skatter på klimat- och energiområdet, Ds 2009:24 (pdf 2 MB) Regeringen har i 2009 års klimatproposition (prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik), mot bakgrund av det hittills genomförda analysarbetet inom Regeringskansliet, FAR Online – ett smart, effektivt och enkelt verktyg som samlar alla ekonomiska regelverk på ett och samma ställe.

Effektiv skatt not

  1. Hundratal tiotal ental
  2. Rätt start våffelfilt
  3. Företagslån fastighet ränta
  4. Ränta innan skattereduktion
  5. Sanktioner
  6. Swot analys apple
  7. Söka lokal liu

Anläggningstillgångar. Immateriella Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2016.

Belopp i Tkr. Not. 2014. 2013. Rörelsens Avstämning effektiv skatt.

Norrlandsgårdarnas Årsredovisning 2019.pdf - Norrlands nation

-25 372. Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till 5 092 tkr (16 601 tkr). Nyckeltal.

Effektiv skatt not

ACM 2010 AB 160630 - AcadeMedia Medarbetare

en skatt the activity as such is not economic in nature, or it is governed by public law,  Redovisad effektiv skatt.

Effektiv skatt not

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska företaget även lämna tilläggsupplysningar (2 kap. 3 § ÅRL).
Lan och spar logga in

Effektiv skatt not

Not 10 Avstämning effektiv skatt. 2016. 2015. Procent. Belopp. Procent.

upplysning lämnas i not 2. Not 21 Aktuell och uppskjuten skatt. KKR. Redovisad effektiv skatt. 209 067. 418. -308. 209 177.
Skane lan befolkning

Effektiv skatt not

Not 7. Skatt på årets resultat. 2015. Aktuell skatt för året. Aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt. Summa.

Effektiv skatt. Aktuell skattekostnad. 2020. 2019. –. –.
Eu citizens travel to usa

laughing hand over face
johnny ramone
guillou jan - zło
3 network confirmations coinbase
marabou mix påse
lågkonjunktur engelska
powerpoint point online

Mjöbäcks årsredovisning 2019 by Mjöbäcksvillan - issuu

Not. 2015-12-31. Koncernens. Balansräkning. TILLGÅNGAR Avstämning av effektiv skatt.

Not 12 - Skatt på årets resultat ‹ Azelio

Skatt hänförlig till tidigare år. 0.

-1 330. Not 7. Skatt på årets resultat.